Level
LUMC camera

In 2012 is begonnen met de bouw van Level. In de zomer werd binen 24 uur het onderwater beton gestort waarvan we een fraaie TimeLapse maakten.