Stationsplein 107
Leiden

Wat hoogte en zichtlijnen betreft een prachtig punt om bouwactiviteiten in de stad te monitoren. Grootste uitdaging nu is het vinden van een partner in de stad (gemeente, projectontwikkelaar, Vrienden van het Singelpark) om de camera en de beelden te adopteren. Zeker nu het gebied bij het Stationsplein heringericht gaat worden.